Till senaste kommentaren

Måla putsade källarväggar och betonggolv i förråd.

Hej!
Vi ska måla vårt källarförråd, väggarna är putsade (någon typ av block, huset är byggt 1938).

Golvet består av grundplattan (betong) och delvis spackel (använt för att jämna till ytan). Förrådet är uppvärmt och används endast för förvaring. Vad rekommenderar ni att vi använder för färg för väggar respektive golv?

Vänliga hälsningar,
Maria

Kommentarer

 • Hej Maria

  Tack för att du ställer din fråga till oss.

  Vår rekommendation är här att ni målar era väggar med någon av våra väggfärger.
  Om ni önskar en tålig och mer slitstark yta kan ni med fördel välja en halvmatt väggfärg som har glanstal 20. Här finner ni våra väggfärger

  • Smuts och fett tvättas först bort med vår målartvätt, underlaget måste vara fast och känns den putsade ytan stofftig eller porös så behöver den slipas till fast underlag.
  • Om den puts som idag där sitter är ett sugande underlag kan ytan behöva grundmålas. Detta skiljer lite mellan våra olika Väggfärger. Kontroller därför detta med återförsäljande butik eller i vald väggfärgs produktfakta vad som just rekommenderas för den väggfärg just ni valt att måla med.
  • Måla sedan två varv med vald väggfärg i önskad glans och kulör.
  Golv
  När vi tittar på ert golv så rekommenderar vi först att ni kontrollerar så att ingen utifrån tillskjutande fukt finns.
  Enklast att undersöka detta är antingen att låna/hyra en fuktprovare för betong.
  Man kan även tejpa fast en kvadratmeter stor byggplast på golvet. Viktigt att tejp försluter plasten mot golv. Bildas kondens behöver ni först undersöka hur mycket fukt som finns i golvet . Finns för mycket fukt kan detta behöva åtgärdas innan målning.

  Jag förutsätter utifrån din beskrivning att detta förrådsgolv inte kommer att användas som garage och rekommenderar ni målar ert golv med  Golvfärg Plus.
  Om ert golv kommer användas som garage ber vi er återkomma för annan rekommendation..

  Golvfärg plus är en blank slitstark golvfärg som är lätt att hålla ren och lätt att måla med.
  Om Cyklar eller däck skall förvaras på detta golv rekommenderar vi att dessa ej ställd direkt på golvet. Tex lägga en skiva av papp eller en matta just där dessa förvaras.
  Gummit i däck kan ge mjukgörarvandring kan skada färgfilmen.

  Innan ni målar behöver golvet förberedas för målning.

  •  Fett och oljefläckar tvättas bort med  Avfettning.
  • Eventuell cementhud avlägsnas med hjälp av maskinslip eller betning med saltsyra - 1 del saltsyra till 4 delar vatten. Skölj noga med vatten. OBS! Var mycket försiktig vid hantering med saltsyra. 
  • När golvet torkat, grundmåla en gång med Golvfärg Plus spädd med 10% vatten.
  • Måla sedan två varv med oförtunnad Golv Färg Plus.

  Om ni har fler frågor eller undrar kring något i vårt svar så är ni självklart välkomna åter. Ni kan även för mer information, kontorstid ringa in till vårt kundcenters tekniska rådgivning på telefonnummer 0200-21 21 22.

  Vänlig hälsning

  Hälsningar
  Christina Kundcenter Beckers Färg
 • Hej!

  Vi ska måla om hela vår källare. Både väggar och golv. I två av rummen är väggarna redan målade och i de andra omålade. På två ställen finns något som ser ut att vara gamla fuktskador som uppstått av att stuprören släppt ut vatten precis där.

  Min fråga är vilken färg jag bör använda och vad jag behöver göra innan jag målar?

 • Hej Tomas
  Tack för din fråga,

  Det är här mycket viktigt är att den skada som gjort att fukt trängt in utifrån har åtgärdats och att den fuktskadade delen har torkat upp. Om inte detta utifrån åtgärdas kan annars väggarnas konstruktion och puts över tid skadas.
  • Om det fortfarande efter åtgärd finns fukt kvar i vägg eller golv rekommenderar vi att ni sätter in ex avfuktare eller fläkt som kan hjälpa till att torka upp ytan innan målning.

  • Vi rekommenderar att om där finns synbar påväxt från alger eller mögelsporer tvättar av vägarna och  därefter desinficerar ytan med tex klorin eller vår Alg och mögelmedel. Detta för att eventuell påväxt inte skall växa till.

  Om er källare har använts eller fortfarande används som pannrum kan väggar tak och golv behöva tvättas helt rena från fett och sot mm.

  Detta görs enklast med vår Inomhus tvätt Plus Om dessa utrymmen inte har varit utsatta för den typen av nedsmutsning går det även bra att tvätta med vår tvätt som finns på sprayflaska med namnet Inomhustvätt. Om där är rena oljefläckar behöver dessa även avfettas innan målning.

  I din fråga framgår inte vilken typ av färg som de väggar som sedan tidigare målade väggarna är målade med. Om någon av dessa sedan tidigare målats med tex kalk slamfärg så rekommenderar vi att du återkommer till oss för ytterligare instruktioner.

  I annat fal är vår rekommendation att dessa efter tvätt med vår inomhustvätt målas med någon av våra väggfärger.
  • De ytor som sedan tidigare är omålade är troligtvis ett mycket sugande underlag och här är vår rekommendation att ni först grundmålar dessa väggytor med valfri grundfärg för vägg.
  • Därefter målas alla ytor med vald väggfärg. Här kan ni läsa mer om våra väggfärger för inomhusmålning.

  När det gäller era golv så är även här viktigt att kontrollera så att golvet är tort från inkommande fukt.

  Annars är risken att färgen inte sitter som den ska.
  Detta gör ni enklast antingen med hjälp av fuktmätare/fuktprovare för just betonggolv. Dessa finns att köpa alt hyra hos närmsta återförsäljande butik alt uthyrningsföretag.
  Ett annat sätt är att tätslutande med tejp sätta fast en ca kvadratmeter stor byggplast på ert golv. Bildas kondens innehåller golvet för mycket fukt för att målas.

  Är golvet i ett målbart skick behöver först eventuell betonghud avlägsnas. Detta görs antingen mekaniskt med hjälp av ABS slip alt att beta av golvet med saltsyratvätt innan målning med tex vår golvfärg för betonggolv GolvfärgPlus.
  I vårt produktdatablad för Golvfärg Plus kan ni läsa mer kring detta .

  Om golvet kommer användas som garagegolv rekommenderar vi att det istället målas med vår Golvfärg EPXV.

  Om du har fler frågor eller undrar över något här i vårt svar är du välkommen åter.

  Du kan om du önskar utförligare beskrivning av förarbetet även ringa in till vårt kundcenters tekniska rådgivning på telefonnummer 0200-21 21 22.

  Hälsningar
  Christina


  Christina Kundcenter Beckers Färg
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.