Till senaste kommentaren

Gravid och arbeta med att skrapa bort färg

Det nämns ofta att man som gravid inte ska måla med lösningsmedelsburna produkter utan att enbart använda lågemitterande vattenburna produkter.

Men vad gäller när man skall skrapa ned gammal färg?
Beckers Kundcenter

Kommentarer


 • När färgen torkat finns inget lösningmedel kvar på ytan och vid det är vid skrapning generellt sett ingen fara att skrapa ned en tidigare lösningsmedelsburen färg.

  Dock bör du som gravid inte använda metoder med värme så som tex speedheater eller värmepistol för att värma upp lösa upp färg vid skrapning. Då avges ångor som kan vara skadliga.

  Om din färg, kanske ursprungligen kan vara målad långt tillbaks i tiden på 60-70 talet eller tidigare så kan dessa innehållit bly.

  Riktigt gamla färger kan innehålla bly och är du osäker rekommenderas att du låter någon annan utföra arbetet.

  Vet du om att du själv under närtid målat det du önskar skrapa bort så är det därmed säkert att med skrapa bort färgen då dagens färger inte innehåller vid skrapning farliga halter av bly.  Vi avråder även från att använda produkter så som målartvätt tex vår Inomhustvätt på spray då dessa innehåller alkoholer och det vid sprayandet är lättare att andas in det som "flyger" runt i luften. Då är det att föredra att använda trasa som väts med målartvätt och inte spraya.

  När du som gravid målar är det mycket viktigt att du använder Vattenburna produkter och  Aldrig använder lösningsmedelsburna produkter.
  I denna PDF-format bifogade artikel
  kan du läsa mer kring rekommendationer kring målning till gravida och till familjer med småbarn.   Om du har fler frågor eller undrar över något i vårt svar här är du självklart välkommen åter.

  Hälsningar

  Christina Kundcenter Beckers Färg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.